«La Peça del Mes»

Presentem una nova secció que anomenem «La Peça del Mes». Anirem repassant les peces més destacades de l’àmplia col·lecció del Museu, amb fitxa detallada, imatges, etc. S’aniran incorporant al menú «Col·lecció» perquè es pugui consultar contínuament.

Començarem la col·lecció amb un Kalathos de Fontscaldes.

Podeu sol·licitar informació d’alguna peça en particular si n’esteu interessats.

Atents tots als mesos.


«La Pieza del Mes»

Presentamos una nueva sección denominada «La Pieza del Mes». Iremos repasando las piezas mas destacadas de la amplia colección del Museo, con  ficha detallada, imagen, etc. Se irán incorporando al menú » Colección» para que se puedan consultar continuamente .

Empezaremos la colección con un Kalathos de Fontscaldes.

Podéis solicitar información de alguna pieza en particular si estáis interesados.

Atentos todos a los meses.

El Jaciment Ibéric del Vilar. Un viatge transtemporal.

El 2 d’abril es va celebrar la visita organitzada pel Institut d’Estudis Vallencs: «Ruta pel jaciment invisible del Vilar de Valls» explicada per M. Ester Fabra.

Es va realitzar un viatge transtemporal al voltant del paisatge del passeig de l’Estació i, concretament, cercant l’espai on encara es troba latent el jaciment ibèric del Vilar. Unes restes avui ocultes però que mantenen inalterables, abundants dades sobre la seva estructura urbanística.

Una visita molt ben guiada i organitzada, on una vegada més destaca, com a negatiu, la manca de restes visibles del jaciment i l’absència d’una exposició permanent de les peces arqueològiques aparegudes durant les diferents campanyes d’excavació.

La convocatòria va comptar amb una gran participació i interès.

 Enllaç:  http://www.iev.cat/noticias/detall/245

Sin título-1


El Yacimiento Ibérico del Vilar.  Un viaje transtemporal.

El 2 de Abril se celebró la visita organizada por el Institut d’Estudis Vallencs: «Ruta por el yacimiento invisible del Vilar de Valls»explicada por M. Ester Fabra.

Se realizó un viaje transtemporal alrededor del paisaje del paseo de la Estación y, concretamente, buscando el espacio donde aún se encuentra latente el yacimiento ibérico del Vilar. Unos restos hoy ocultos pero que mantienen, inalterables, abundantes datos sobre su estructura urbanística.

Una visita muy bien guiada y organizada, donde una vez más destaca, como negativo, la ausencia de restos visibles del yacimiento y la ausencia de una exposición permanente de las piezas arqueológicas aparecidas durante las diferentes campañas de excavación.

La convocatoria contó con una gran participación y interés.

Enlace: http://www.iev.cat/noticias/detall/245