Publicacions / Publicaciones

 • Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) – Anuari MCMXV-XX  (1923)

Excavacions arqueològiques al Forn de Fontscaldes 1920

 • Burguete, S; Fabra. M.E (1983)

     El jaciment del Vilar. Una qüestió inconclusa.

 • Burguete, S; Fabra. M.E (1983)

     El yacimiento ibérico de «El Vilar» (Valls, Tarragona)». XXIV Congreso Nacional de Arqueologia. vol 3, Cartagena: 301-306

 • Burguete, S i Fabra, M.E (1984)

    “El jaciment del Vilar. A l’entorn de la troballa d’un kalathos” Rev. CULTURA, 432: 15-17

 • Burguete, S i Fabra, M.E (1984)

    “El jaciment del Vilar. Estudi d’una àmfora púnica”. Rev. CULTURA, 430: 18-19

 • FABRA S. M. Ester; BURGUETE R. Samuel (1986)

Introducció a l’estudi del jaciment ibèric de “El Vilar”.

 • Guerin, P (1986).

Le problème de la diffusion des céramiques ibériques peintes dans les sud de la Gaule au IIe au Ier siècles avant J.C. L’exemple de Ruscino». Revue Archéologiques de Narbonnaise. Tome 19: 31-55.

 • FABRA, M. E i Burguete, S (1988)

“El museu de Valls. La darrera donació d’en Gabriel secall”. Rev. CULTURA, 471: 19-21

 • FABRA, M. E i Burguete, S (1988)

“Les antigues donacions del Museu de Valls. Tres esteles discoïdals donades per mossèn M. R. Piñas”. Rev. CULTURA, 475: 14-16.

 • FABRA, M. E i Burguete, S (1988)

“El forn de Fontscaldes. Imatges d’una indiferència col·lectiva”. Rev. CULTURA, 478: 16-18

 • JUAN TOVAR, L.C. (1989)

Los talleres cerámicos de época romana en la provincia de Tarragona: estado de la cuestión. Acta Arqueológica de Tarragona, II, 1988-89, Tarragona.

 • JUAN TOVAR, L.C; BERMUDEZ M., A (1989)

     Hornos de época republicana en Cataluña Fontscaldes. Revista de Arqueología, 98.

 • JUAN TOVAR, L.C; BERMUDEZ, A; MASSÓ, J; RAMON, E (1989)

     Medio natural y medio económico en la industria alfarera: El taller iberorromano de    Fontscaldes (Valls, Alt Camp, Tarragona)- Butlletí Arqueològic, época V núms. 8-9.

 •   BERMUDEZ, A; Juan, J.C (1989)

  El forn ibèric de Fontscaldes. Primer objectiu del “Programa Officina” a Catalunya”. XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs, XXVII. IEV, Valls: 115-122.

 •    Borrego, A; Carbonell, E; Gabarró, J.M; Ollé, A; Vergés, J.M (1989)

   Pont de Goi: Estructura lítica i cadenes operatives d’un complex a l’aire lliure de caçadors recol·lectors”. XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs, XXVII. IEV, Valls: 135- 150.

 • Carbonell, E; Diloli, J; Gabarró, J.M; Salvadó, M; Vallverdú, J (1989) 

  Picamoixons (Y –Y) 88 Estructura i potencial operatiu de les indústries lítiques de les ocupacions prehistòriques. XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs, XXVII. IEV, Valls 151-164.

 • Esteban, M; Hortolà, P; Lorenzo, C; Perales, C; Rosell, J (1989)

  Picamoixons (Y – Y): Anàlisi paleofaunístic de l’ocupació prehistòrica”. XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs, XXVII. IEV, Valls: 165-172.

 • Fabra, E; Burguete, S; Solé, D (1989)

    El jaciment ibèric de “El Vilar”. Conjunt de ceràmiques de vernís negre aparegudes l’any     1986”. XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs,   XXVII. IEV, Valls: 173-184.

 •   Foguet, G; Prats, J.M (1989)

   Picamoixons (Y – Y): Context geològic i geomorfològic del jaciment ”. XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs, XXVII. IEV, Valls: 185-195.

 • Fabra, M.E (1989)

  El castell de Vallmoll. Història i arquitectura. XXXV Assemblea Intercomarcal d_Estudiosos de Catalunya. Vol. I. Estudis Vallencs, XXVII. IEV, Valls 353-366.

 • BURGUETE R. Samuel (1996)

A l’entorn de les fulles d’heura o d’arítjol representades a les ceràmiques ibèriques.

 • Vergés, J. M (1996)

El seguiment arqueològic de la construcció del gasoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre El Morell i el Pla de Santa Maria. Quaderns de Vilaniu, 29: 85-89.

 • Vergés, J. M; Zaragoza, J  (1996)

Les tombes de caixa de lloses i l’hàbitat medieval de Mas de Llaneta. Quaderns de Vilaniu – Alcover, 29: 43-52.

 • Canyellas, J; Piñol,L; Vergés, J.M (1996)

L’abric de Picamoixons i les estratègies dels darrers caçadors recol·lectors epipaleolítics. Quaderns de Vilaniu, 29: 91-100.

 • García, M; Rosell, J; Vallverdú, J; Vergés, J.M (1996)

La localització arqueològica del Pont de Goi en el context del poblament paleolític a les comarques meridionals de Catalunya. Quaderns de Vilaniu, 29: 53-79.

 • BURGUETE R. Samuel (1996)

Grafit Ibéric: La pentalfa de Fontscaldes.

 • VERGES   Josep M. (1996)

      El seguiment arqueológic de la construcció del gasoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre El Morell i El Pla de Santa Maria.

 • Solé Folch D.  (1996) 

      Interrogants sobre el taller ibèric de Fontscaldes.

 • Macias i Solé, JM (1996)

      CODEX, cinc anys d’experiència. La vil·la del Torrent de Vallmoll, un cas pràctic.

 • Solé Folch, D (1997)

      Interrogants sobre el taller ibèric de Fontscaldes (II).

 •  Curulla, O; Molera, S; Otiña, P i Vergés,J .M (1997).

      El yacimiento ibérico de «El Vilar» (Valls, Tarragona)». XXIV Congreso Nacional de Arqueologia. vol 3, Cartagena: 301-306.

 • FABRA S. M. Ester; BURGUETE R. Samuel; SOLE F. Domènec (1998)

 El seguiment arqueològic dels terrenys afectats per la variant de la carretera N-240 de passada  per Valls.

 • FABRA S. M. Ester; BURGUETE R. Samuel; SOLE F. Domènec (1999)

 L’esglesia de Sant Mateu de Miramar i les seves esteles.

 • FABRA S. M. Ester; BURGUETE R. Samuel (2003)

Una aproximació al concepte de patrimoni a traves de la fotografia (Monogràfic dedicat a Pere  Català Roca).

 • FABRA S. M. Ester; ADSERIES, Maria; RAMON, Esther. (2003)

  Les arrels de Valls. Dels Ibers als Romans.

 • FABRA S. M. Ester; SOLE F. Domènec (2004)

Els testers de ceràmica ibèrica de Fontscaldes. Estudi del dietari d’excavacions de Josep  Colominas i noves aportacions.

 • BURGUETE R. Samuel (2004)

 Els càlats de Fontscaldes I.

 • SOLE F. Domènec (2004)

Representacions planes de superfícies globulars decorades. Aplicació a diverses peces ceràmiques  del taller ibèric de Fontscaldes.

 • OTIÑA, P; VERGES, Josep M. (2004)

El poblat ibèric del Vilar (Valls, Alt Camp).

 •  ADSERIAS, Maria; RAMON, Ester (2004) 

       La vil·la romana del Vilar (Valls, Alt Camp).

 • Roig, J. F (2007). 

      Darreres evidències d’època romana a l’actual terme d’Alcover: el Camí del Molí i el Vila-Sec». Butlletí d’Estudis Alcoverencs, 114: 45-60.

 •  FABRA, M.E (2008)

      Estudi de ceràmiques de farciment de voltes trobades en tres edificis singulars de Valls (Alt Camp).

 • Roig, J. F (2008)

«El jaciment arqueològic del Vila-sec: el material ceràmic». Butlletí Centre d’Estudis Alcoverencs, 115: 67-83.

 • PELLEJA, Ruben; VILALTA, Enric (2010)

Darreres intervencions arqueològiques al Vilar de Valls.

 • FABRA S. M. Ester (2011)

El Museu de Valls (1909-2011). Cultura nº 730, Nov. 2011

 • BURGUETE R. Samuel (2012)

Nous materials tester K. Fontscaldes.

 • López, M i Serra, R (2011-12)

     Deu anys de recerca al castell de Selmella (el Pont d’Armentera, Alt Camp):  entre l’arqueologia, la historiografia i la valoració del patrimoni. Tribuna d’Arqueologia, 20.

 • Canela, J (2012)

De la cabana a la ciutat. El poblament a la ceddetània occidental entre el bronze final i l’ibèric final (XII/VIII ane – II/I ane). CYPSELA, 19: 141-157

 • Roig, J.F ( 2012 )

El jaciment arqueològic del Vila-sec: el material no ceràmic. Butlletí Centre d’Estudis Alcoverencs, 119 : 8-13

 • ROIG P. Josep Francesc. (2013)

    La Figlina del Vilasec (Alcover, Alt Camp): un centre de producció ceràmica de l’Ager Tarraconensis.

 • LOPEZ V. Jordi. (2013)

       César contra Pompeyo. Glandesinscriptaede la batalla de Ilerda (49 aC).

 • FABRA S. M. Ester; BURGUETE R. Samuel (2013)

L´excavació del jaciment prehistóric de Picamoixons.

 • Fabra, M.Ester; BURGUETE R. Samuel ; Vilalta R. Enric. (2013)

    Grafits apareguts al jaciment ibèric del Vilar i als testers de Fontscaldes (Valls, Tarragona). La  tècnica del carbó vegetal.

 • FABRA S. M. Ester (2013) 

    Fragment decorat amb la imatge d’un cavall aparegut al tester K de Fontscaldes.

 • Roig, J. F (2013)

  Més enllà de les restes materials, l’exemple de la figlina del Vila-sec. Butlletí d’Estudis Alcoverencs, 120:  56-72.

 • Roig Pérez, J. F (2014)

La tardo antiguitat romana al terme d’Alcover».

 • SORIA, L; MATA, C (2015)

     Marcas y epigrafías sobre ánforas de época ibérica II.

 • Belarte, M. C; Canela, J; Morer, J (2015)

   Un establiment rural de l´ibèric ple a la Cessetània Rabassats. 

 • Arnaud, B (2015)

     Sur les traces d’Hannibal et de son armée d’éléphants.

 • Díaz, M i Ramírez, R. (2015)

     El asentamiento militar de Puigpelat (Alt Camp, ager tarraconensis), un castellum tardorrepublicano en tierras tarraconenses. Revista d’Arqueologia de Ponent, 25: 263-278.

 • FABRA S. M. Ester (2016)

Jaciment del Vilar de Valls ruta historica.

 • FABRA S. M. Ester;  Vilalta R. Enric (2016)

Els materials arqueològics de la sitja 4 del jaciment ibèric del Vilar (Valls, Alt Camp) dipositats al Museu de Valls.

 • López, J; Noguera, J (2016)

“La batalla de Kissa, en Tarragona”. Los Escipiones. Roma conquista Hispania. Museo Arqueológico Nacional.

 • Camuña. Pardo, D (2016).

“Els càlats ibèrics, una forma ceràmica tardana (segles III-I aC) lligada a l’aristocràcia? Els exemples de Fontscaldes i el Vilar”. Quaderns de Vilaniu, 69: 25-48.

 • Bonet,H; Mata, C (2017).

   Verdadero o falso. Deshojando la margarita».  Rev. Saguntum. Extra-19. Universitat   de València.

 • Canela, J; Járrega, R; López, J Butlletí Arqueològic, 38-39: 65-79. (2016-17).

   El camí de Bràfim (Puigpelat, Alt Camp): Un nou taller productor d’àmfores vineres de la forma Dressel 2-4

 • Ocaña Salvat, M ( 2016-17).

   De la torre dels Galls Carnuts a Cal Escarnut (Aiguamúrcia, Tarragona)”. Butlletí Arqueològic, 38-39: 171-185

 • Vergés, J.M et altri (2016-17).

   La cova dels Galls Carboners (Mont-ral, Alt Camp), una cavitat d’inhumació col·lectiva durant l’edat del bronze”. Butlletí Arqueològic, 38-39: 17-43.

 • Ferrer i Jané, J. (2017).

     Dos vasos caliciformes amb inscripció ibèrica ante cocturam del museu de Figuerola del Camp i el seu espectacular conjunt de falsos

 • López,  J ( 2018).

   Proyecto de valorización del yacimiento íbero de el Vilar (Valls, Tarragona). Actas de Experiemental archaeology : from research to society : Proceedings of the Vth International Congress of Experimental Archaeology. Butlletí Arqueològic, 40: 299-305.

 • Fabra, M. E (2019).

«El filat i el teixit en la cultura ibèrica». rev. Cultura i Paisatge, 12: 98-103.

 • Fabra, M. E (2018 – 2019).

«La ceràmica ibèrica de Fontscaldes, una manifestació cultural de l’iberisme tardà. Acostant-nos al centenari del seu descobriment (I)». rev. CULTURA, 808. Valls, desembre: 23-27.tge, 12: 98-103.

«La ceràmica ibèrica de Fontscaldes, una manifestació cultural de l’iberisme tardà. Acostant-nos al centenari del seu descobriment (II)». rev. CULTURA, 809. Valls, gener: 21-23.ii.

«La ceràmica ibèrica de Fontscaldes, una manifestació cultural de l’iberisme tardà. Acostant-nos al centenari del seu descobriment (III)». rev. CULTURA, 810. Valls, febrer: 21-23.

«La ceràmica ibèrica de Fontscaldes, una manifestació cultural de l’iberisme tardà. Acostant-nos al centenari del seu descobriment (IV)». rev. CULTURA, 811. Valls, març: 21-23.

«La ceràmica ibèrica de Fontscaldes, una manifestació cultural de l’iberisme tardà. Acostant-nos al centenari del seu descobriment (V)». rev. CULTURA, 812. Valls, abril: 22-24.20/10/fontscaldes-v.

«La ceràmica ibèrica de Fontscaldes, una manifestació cultural de l’iberisme tardà. Acostant-nos al centenari del seu descobriment (VI)». rev. CULTURA, 813. Valls, maig: 22-26.

 • Fabra, M. E (2020).

“Forn de Fontscaldes. Cent anys de l’excavació”. Rev. Cultura i Paisatge, 13: 108-114

 • Colom Mendoza, E (2021).

“Noves perspectives entorn de la producció de vi de l’ager de Tarraco en època romano-republicana: les produccions amforals de la figlina del Vilar (Valls, Tarragona”, PYRENAE, vol. 52 núm. 2 : 85-103

 • Ferrer, J; Noguera, J; Menéndez, P; Morer, J; Asensio, D; Jornet, R; Sanmartí, J ( 2022)

“Kuni baika kutan: una inscripción ibérica inédita en un vaso caliciforme de la ciudad cessetana del Vilar (Valls, Tarragona)”. PALEOHISPANICA, revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua, 22: 181-203figlina del Vilar (Valls, Tarragona”, PYRENAE, vol. 52 núm. 2 : 85-103

 • FABRA S. M. Ester (<1996 – 2011)  Bibliografia arqueològica de l’Alt Camp.

Bibliografia arqueològica de l’Alt Camp I    (<1996 – ).

Bibliografia arqueològica de l’Alt Camp II    (1996-1998).

Bibliografia arqueològica de l’Alt Camp III  (1998-2000).

Bibliografia arqueològica de l’Alt Camp IV  (2000-2004).

Bibliografia arqueològica de l’Alt Camp V    (2004-2011).