«X Memorial Francesc Cabré»

L’Institut d’Estudis Vallencs convoca un any més el » Memorial Francesc Cabré  d´arqueologia «.
Aquesta serà ja, la X edició.
Dedicat enguany als descobriments arqueológics prehistóricos mes rellevants del nostre territory proper.

http://www.iev.cat/noticias/detall/252


El Instituto de Estudios Vallencs convoca un año más el «Memorial Francesc Cabré de arqueologia». Esta será ya, la X edición.

Dedicado este año los descubrimientos arqueológicos prehistóricos más relevantes de nuestro territorio cercano.

X Memorial Francesc Cabré.Correcte_Página_1