Tribuna d’Arqueologia 2017-2018 “L’establiment rural de l’ibèric ple de Rabassats (Nulles, l’Alt Camp)”, (vídeo de la conferència).

Ja podeu gaudir del vídeo de la conferència “L’establiment rural de l’ibèric ple de Rabassats (Nulles, l’Alt Camp), del cicle de la Tribuna d’Arqueologia 2017-2018, organitzat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, que es va realitzar el passat dimecres 18 d’abril de 2018 a la sala d’actes del Palau Marc. La xerrada, a càrrec de Maria Carme Belarte i Joan Canela, va ser moderada per Josep Pou.

El jaciment de Rabassats, o el Bosc, ha estat excavat en la seva totalitat dins del projecte quadriennal (2014-2017). Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (1r mil·lenni aC). També s’hi han realitzat treballs d’adequació per a la visita. Els treballs d’excavació han permès documentar un assentament rural d’època ibèrica (s. III aC), definit per un edifici d’uns 400m² format per diverses habitacions estructurades entorn de patis. El conjunt es completa amb sitges i un sistema de basses o dipòsits de decantació de líquids. S’hi ha documentat també un moment constructiu anterior identificat per estructures retallades a la roca. Un cop abandonat el jaciment, en el s. I aC – s. I dC, s’aboca un esquelet dins el farciment d’una de les basses.

 Tribuna d’Arqueologia 2017-2018: «L’establiment rural de l’ibèric ple de Rabassats (Nulles, l’Alt Camp)».