Fitxa / Ficha Nº 4.

Copa de ceràmica sigil·lada.

ficha4

 

Nom: Copa de ceràmica sigil·lada

Localització: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls

Nº inventari:1.924

Tipologia:Terra sigillata  forma Dragendorf27

Taller:Procedència sud de la Gal·lia

Cronologia:40 -80 dC..

Procedència:Vil·la romana del Vilar (Valls)

Mides: Alt total; 7 cm.  diàmetre; 13 cm.

Es tracta d’una copa de vaixella fina de taula, de terra sigil·lada (TS),tipus sudgàlica, de perfil en doble quart de cercle i llavi marcat amb el perfil angulós. La vora del llavi es arrodonida, les parets son llises.

ficha4-2Detall del grafit

A la part externa inferior del cos, presenta un grafit postcocció, es tracta d’un grafit de propietat en llatí que diu: E (…..) EST PARISSIVS MINICIVS. És a dir que pertanyia a un tal ParissiusMinisius. (Traducció de Diana Gorostidi)

Va ser trobada en les excavacions de l’any2001-2002.

La peça ha estat reconstruïda totalment en atenció al grafit .

Aquest tipus de ceràmica, es caracteritza pel color marró vermellós i brillant del seu vernís, estan realitzats amb motlle i generalment tenen relleus fets amb un segell imprès en el motlle que representen aus, vegetals i deïtats, també es normal trobar-hi el segell amb el nom del ceramista, d’aquesta marca es diu “implantapedis”.

ficha4-1

Detall d’una altra peça amb decoració d’aus en relleu

 Es classifiquen en: itàliques, sudgàliques, hispàniques i nord-africanes segons el lloc de factura i procedència, també en trobem de “marmorates” que presenten un color més clar i com unes aigües simulant el marbre.

BIBLIOGRAFIA:

(Com que la bibliografia sobre la TS és molt extensa, tant sols citarem els autors més referenciats o de la tipologia més habituals.)

 DRAGENDORFF, H.: (1895) “Terra Sigillata, einBeitragzurGeschichte der griechischen un römischenKeramik” BonnerJahrbücher.

DRAGENDORFF, H.: (1896) “Terra Sigillata” BonnerJahrbücher XCVII. Pp. 54-163

GOUDINEAU, Ch.: (1968) “Fouilles de l’EcoleFrançaise de Rome à Bolsena (PoggioMoscini) 1962-1967. T. IV. La ceràmiques arétinelisse”. Paris

DRAGENDORFF, H.: (1979) “La Sigillée” ReedicióntraducidaenRevuéArqueologique SITES, hors-serie 7 Avignon

HISPANIAEPIGRAPHICA ONLINE DATABASE http://eda-bea.es/pub/list.php?window=search_b00f0968&refpage=%2Fpub%2Fsearch_simple.php&field%5B1%5D%5Btype%5D=7&field%5B1%5D%5BID%5D=1&field%5B2%5D%5BID%5D=2&field%5B3%5D%5BID%5D=3&field%5B4%5D%5BID%5D=4&field%5B5%5D%5BID%5D=5&field%5B6%5D%5BID%5D=6&field%5B7%5D%5BID%5D=7&field%5B7%5D%5Btext%5D=Tarragona%2C+Tarragona%2C+Catalu%C3%B1a%2C+Espa%C3%B1a&field%5B12%5D%5BID%5D=12&field%5B13%5D%5BID%5D=13&page=109&newlang=en

 GOROSTIDI Pi, Diana : AgerTarraconensis, 3: Les inscripcions romanes (IRAT)
/ Diana Gorostidi Pi ; amb la col·laboració de Piero BerniMillet, 2010, Institut d’Estudis Catalans. Publicacions generals. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Col. Documenta 16.