Fitxa / Ficha Nº 2.

 Bol ceràmica de vernís negre / Bol  cerámica de barniz negro

Sin título-2

Nom: Bol de ceràmica de vernís negre

Localització: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls

Nº inventari: 1.340

Tipologia:Lamboglia nº 26

Taller: NIKIA-IWN (Tallers de Roses)

Cronologia: Segona meitat del S. III aC.

Procedència:Jaciment del Vilar (Valls)

Es tracta d’una forma molt típica entre les anomenades ceràmiques campanianes. En aquest cas, i pel segell que porta al centre, és molt fàcil identificar la seva procedència ja que es tracta del taller conegut per NIKIA-IWN. L’estampeta en forma de creu forma la paraula NIKIAtant en vertical com en horitzontal utilitzant la lletra “K” com a ambivalent per les dues parts de la creu i els textos. A més aquesta creu esta envoltada de quatre palmetes i una decoració a rodeta que tanca el conjunt.

 Sin título-1

La producció d’aquests tallers, va ser molt important i les seva producció es troba per tot el litoral, des de Marsella fins a la zona valenciana, per aquest motiu ha estat ben estudiat.

L’estat de conservació és bastant dolent. El vernís negre que el cobreix és molt fluix i es troba molt escrostonat.

Peça formada per 22 fragments que hanestat reintegrats totalment formant un bol restaurat.

Per la seva cronologia, aquesta peça s’ha utilitzat per datar l’etapa final del Vilar ja que pertany al moment en que aquest va ser destruït.

BIBLIOGRAFIA:

ADROHER AUROUX, Andrés M./LOPEZ MARCOS, A.(1995):Las cerámicas de barniznegro. I. CerámicasÁticas y Protocampanienses.. FlorentiaIliberritana. Revista de estudiós de antigüedad clàssica, nº 6, 11–53.

ARRIBAS, A./TRIAS, G./CERDÁ, D./DE LA HOZ, J (1987):El barco de el Sec (Calvià, Mallorca) Estudio de los materiales. Mallorca

FABRA, E./BURGUETE, S./SOLE, D. (1989):El jaciment ibèric de el Vilar, conjunt de ceràmiques de vernís negre aparegudes l’any 1986  XXXV Assemblea intercomarcal d’estudiosos de Catalunya. Valls–Vilarrodona. IEV. Valls, 173-184

LAMBOGLIA, N (1952):Per una clasificazionepreliminaredellaceramica campana. Atti.1º Congr. Intern. Di StudiLiguri (Bordighera), 139-206

MOREL, J. P. (1981):CéramiqueCampaniense: les formes, Paris

PRINCIPAL, J. (1993): La ceràmica de vernís negre del Tossal de les Tenalles, Sidamon. Gala, 2, 89-121

SANMARTI, E. (1978) La ceràmica campaniense de Emporion y Rodhe.MonografiasAmpuritanas IV, Barcelona

VVAA.(2008):Valls i la seva història. Vol. II, Prehistòria i història antiga. IEV Valls. 163-211