Fitxa / Ficha Nº 11.

Braçalets

Fotg fitxa 11 (1)

Nom: Braçalets

Localització: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls.

Nº inventari: 3019

Mides: 8,1 x 7,8 x 0,2cm; 8,3 x 8 x 0,4 cm

Tècnica: martellejat i retorçat

Tipologia: Cultura romana

Procedència: Vil·la romana  Masia Figueras (Valls). Dècada dels 80 del s. XX

Cronologia: s. II dC

Descripció:

Dos braçalets realitzats amb fil de bronze acabat amb una tanca feta de nusos a fi d’adaptar-lo a les dimensions del braç o canell. Un dels braçalets és de secció plana mentre l’altre és de secció arrodonida.

Formaven part de l’aixovar d’un enterrament d’inhumació d’una dona trobat durant mentre es realitzaven treballs agrícoles. El cadàver estava situat en posició de decúbit supí i a l’avantbraç esquerre lluïa aquests braçalets.

Paral·lels trobats a Baelo (Cadiz) foren identificats i publicats per Pierre Paris l’any 1926 el qual els va datar entre la segona meitat del s. I- s. II dC encara que el tipus va perviure fins èpoques posteriors.

La vil·la romana Masia Figueras va ser identificada per la Comissió d’Arqueologia de l’IEV a darreries de 1990 quan es van realitzar prospeccions arqueològiques als terrenys afectats per la variant de la carretera N-240 de pas pels voltants de Valls.

BIBLIOGRAFIA:., 

Ciurana, J (2008): «El jaciment de Masia Figueras (Valls)». Valls i la seva Història. vol. II Prehistòria i Història Antiga,  IEV, 380-383

Diversos autors (2003): El bronze en museus de les comarques de Tarragona. Col. Diffundere-2. Tarragona: 150

Paris, P i altres (1926): Fouilles de Belo (Bolonia, province de Cadix). La nécropole. Bibliothéque de l’École des Hautes. Études Hispaniques. Paris : t. II, fasc. V.

Los bronces romanos en España (Catàleg d’exposició) (1990): Madrid. Ministerio de Cultura