Fitxa / Ficha Nº 1.

Cálat de Fontscaldes  /  Kalathos de Fontscaldes

Coleccion1

Nom: Càlat de Fontscaldes.

Localització: Comissió d’Arqueologia de l’ I.E.V.

Nº inventari: MV. 1909

Mides:Ø ext. Vora, 32,8 cm;. Ø int.. Vora, 26,0 cm.; Ø int.. Paret, 29 cm.; Altura 30 cm.

Tipologies:Consuelo Mata i Elena Bonet com a Grup II, Tipus 7. 1. 2 ; Mª J. Conde:B4 ; A. Lafuente  I;S. Burguete: Codi, OC 1De 2V 3C 5Me 6P 7R

Tal com veiem pel codi, es tracta d’una peça sencera, cilíndrica, amb vora plana i reentrant, decorada amb dents de llop. El fris superior porta una decoració amb motius vegetals, la típica fulla d’arítjol amb circells i bràctees, una fulla sola a cada costat de la mètopa que forma la nansa, sempre apuntant cap a la dreta; el fris de baix es troba reomplert per semicercles concèntrics tangents de diferents gruixos, tot entre faixes de una línia dalt i baix i tres d’amples diferents al centre.Les nanses són de marrell semicircular, enganxades al cos i encaixades entre tríglifs a base d’esses entrellaçades formant una mètopa per cada nansa, sota la nansa unes estrelles de vuit puntes. La base es reentrant i umbilicada. La capacitat aproximada és d’uns 18 litres.

Es tracta d’una peça molt sencera ja que s’ha recuperat un 80 % aproximadament de la seva forma i en un estat relativament molt bo malgrat les incrustacions calcàries que tapaven part de la decoració. Aquestes concrecions han estat netejades amb molta cura, i s’ha aconseguit recuperar i protegir la decoració.

BIBLIOGRAFIA

BERMUDEZ, A.; JUAN TOVAR, L.C. (1989):“El forn ibèric de Fontscaldes, primer objectiu del Programa Officina a Catalunya.” XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya. Estudis Vallencs, XXVII. Valls pp. 185-195.

BURGUETE I RECASENS, S. (2004):“Els Càlats de Fontscaldes, I” Quaderns de Vilaniu nº 45, IEV Valls, pp.19-86

BURGUETE I RECASENS, S. (2012) “Nous materials del tester K de Fontscaldes: La donació de Pere Barrabeig.” Revista Cultura,nº 736, 737 i 738, AAEET Valls

CONDE BERDOS, M. J. (1987):“Estudi sobre un recipient ibèric: Vasos amb broc inferior” Tesi de Llicenciatura .Fonaments nº 6  1987. pp 27 a 60

CONDE I BERDOS M. J. (1990): La producció ceràmica en el món ibèric: el Kalathos, anàlisi i classificació. Universitat de Barcelona. Tesi doctoral (Inèdita)

FABRA SALVAT , M. E. (2003):“Els tallers de ceràmica ibèrica de Fontscaldes”. Les arrels de Valls. Dels ibers als romans. IEV. Valls pp. 24

FABRA SALVAT , M. E./ SOLE FOLCH, D. (2004): “Els testers de ceràmica ibèrica de Fontscaldes. Estudi del diari d’excavacions de Josep Colominas i noves aportacions”. Quaderns de Vilaniu, 45 pp. 101-114

FABRA SALVAT , M. E. (2008):“Fontscaldes: les produccions : característiques i tipologia” Valls i la seva història. Vol 2, Prehistòria i història antiga. IEV.  2008

FORT FORNAS, A.(1958):Estudio tipológico de los materiales del horno ibérico de Fontscaldes. Tesi de llicenciatura inèdita de la Universitat de Barcelona

HERNÁNDEZ YLLÁN, M. (1983): Yacimiento iberico can Badell. Comisión gestora del Museo Arqueológico, Bigues – Riells del Fay. Instituto de Prehistoria de Arqueologia. Barcelona.

JUAN TOVAR, L.C./ BERMUDEZ MEDEL, A. (1989) “Hornos de época republicana en Cataluña, Fontscaldes.; Revista de Arqueologia, nº 98, Junio 1989, Madrid. pp. 40 – 47.

LAFUENTE REVUELTO A (1989):“La estructura fornacea de La Coma y la producción de cerámica Ibérica en Fontscaldes” Estudi General de Lleida. Tesis de Licenciatura. (Inédita)

MATA PARREÑO C./ BONET ROSADO H (1992): “La cerámica Ibérica: Ensayo de Tipologia” Estudios de Arqueologia Ibérica y Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Dip. Provincial de Valencia, 1992

PUIG I CADAFALCH, J. (1923):“El forn ibèric de Fontscaldes” Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI  -1915 – 1920 pp 602 – 605.

SERRA RAFOLS, J. C./COLOMINAS ROCA, J. (1965): Corpus Vasorum Antiquorum. Musée Archéologique de Barcelone. Fasc. II. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

SOLE FOLCH, D. (2008):“El repertori decoratiu. Estudi temàtic. El forn de la Coma”. Valls i la seva història. Vol 2, Prehistòria i història antiga. IEV  2008 pp.282 – 318

RIBERA A. (1982): Las ánforas prerromanas valencianas. Servicio de Investigación  Prehistórica . Serie Trabajos Varios, 75. Diputación Provincial de Valencia. Valencia